Detalii privind serviciile medicale oferite in ingrijirea paliativa

 Principii de baza in Ingrijiri Paliative

 1. Ameliorează calitatea vieţii şi poate influenţa pozitiv evoluţia bolii:
 2. Este aplicabilă în stadii timpurii ale bolii, în corelatie cu alte tratamente menite să prelungească viaţa; 
 3. Include acele investigaţii care sunt necesare unei mai bune înţelegeri şi abordări ale complicaţiilor clinic manifeste bolii;
 4. Afirmă viaţa şi consideră moartea ca pe un proces natural;
 5. Nu intenţionează nici să grăbească, nici să amîne moartea;
 6. Asigură controlul durerii şi a altor simptoame;
 7. Integreaza aspectele psiho-sociale şi spirituale in ingrijirea pacientului;
 8. Acorda sistem de stem de sprijin, dînd pacientului posibilitatea să trăiasca pe cat posibil de activ, pînă la sfîrşitul vieţii;
 9. Utilizează o echipă multidisciplinară pentru a satisface nevoile complexe alepacientului şi familiei (recomandarea oms 24/2003).

Serviciile oferite în Spitalul Ilisesti

Domeniul Îngrijirilor Paliative cuprinde o gamă largă de servicii (medicale, de nursing, psihologice, spirituale) pentru pacienţii eligibili şi familiile acestora.

 • Serviciile medicale se asigură medic calificat, licenţiat în medicina generală şi supraspecializare în îngrijiri paliative, medic psihiatru, medic de familie, kinetoterapeut, psiholog clinician, asistente medicale/nurse.
 • Serviciile medicale cuprind: decizia de preluare în îngrijire, evaluarea iniţială, stabilirea planului de tratament, reevaluarea şi monitorizarea, supervizarea medicală,  kinetoterapie, transferul sau externarea, comunicarea şi educarea pacienţilor şi familiei/îngrijitorului, promovarea îngrijirii paliative, instruirea personalului, cercetare.
 • Spitalul Ilisesti lucrează după protocoale clinice în tratamentul sindroamelor, simptomelor şi are în documentaţie fişe de control al durerii.
 • Tuturor pacienţilor li se asigură controlul durerii şi al altor simptome asociate bolii.Durerea şi celelalte simptome se evaluează şi monitorizează zilnic şi la nevoie se documentează.Personalul medical recunoaşte, evaluează, propune şi aplică un plan în controlul durerii şi al altor simptome asociate bolii.
 • Se folosesc instrumente validate pentru evaluarea simptomelor – ESAS şi a durerii – Brief Pain Inventory-modificat, status de performanţă ECOG, funcţia cognitivă MMSE, anxietate şi depresie – HAD.
 • Serviciile de nursing se asigură de către asistenţi medicali calificaţi, instruiţi în îngrijiri paliative.
 • Activităţile de nursing includ: observarea/evaluarea pacientului, întocmirea şi adaptarea continuă a planului de îngrijire, comunicarea cu pacientul/familia/îngrijitorul şi echipa, educarea pacientului şi familiei, controlul activităţii infirmierilor/voluntarilor, consilierea familiei înainte şi după deces, promovarea îngrijirii paliative, educaţie.
 • Asistenţii medicali evaluează mobilitatea şi capacitatea de auto-îngrijire a pacientului şi elaborează obiective şi intervenţii corespunzătoare, ca parte a planului de îngrijire. Identifică şi documentează nevoia de spirjin în activităţile de auto-îngrijire, nevoia de mobilizare şi riscul de apariţie sau gradul escarelor, utilizând pe cât posibil intrumente standardizate – obligatoriu fişa Waterlow pentru escare.
 • Implementeaza şi documentează intervenţiile stabilite în planul de îngrijiri şi reevaluează periodic.
 • Instruieşte pacientul şi familia cu privire la prevenirea escarelor, mobilizare şi folosirea echipamentelor ajutătoare.
 • Nutriţia este adaptată nevoilor pacientului, pentru menţinerea calităţii vieţii.
 • Identifică şi documentează nevoile nutriţionale ale pacientului şi recomandă dieta corespunzătoare şi modul de administrare. Pacientul şi familia vor fi educaţi cu privire la nevoile nutriţionale specifice stadiului bolii.Serviciile de îngrijiri paliative încurajează şi recomandă pe cât posibil hidratarea şi nutriţia orală.
 • Medicaţia considerată de bază în îngrijirile paliative este conformă cu lista medicamentelor esenţiale a fără a fi restrictive.
 • Servicii de kinetoterapie: kinetoterapia in paliatie are un rol important în cadrul echipei multidisciplinare, cu scopuri profilactice, curative, paliative şi educative, cu indicaţie în diferite categorii de patologii: ale aparatului locomotor, ale sistemului cardiovascular, respirator, neurologic, digestiv; scopul final recuperării este de a menţine o funcţie respiratorie şi circulatorie optimă, de a preveni agravarea unor disfuncţii somatice, de a îmbunătăţi mobilitatea şi de a creşte independenţa funcţională a pacientului. Mijloacele reeducării funcționale sunt: mişcarea sub toate formele ei, masajul, posturile, s.a.

 • Membrii echipei interdisciplinare evaluează iniţial şi pe parcurs nevoile psiho- emoţionale ale pacientului şi familiei, le identifică, discută şi formulează obiective şi acţiuni pentru planul unic de îngrijire.
 • Sunt identificate şi consemnate gradul de înţelegere şi de acceptare a diagnosticului, prognosticului, reacţiile emoţionale la boală şi la opţiunile terapeutice, complianţa la tratament, disponibilitatea de a comunica deschis cu membrii echipei, respectiv cu aparţinătorii.
 • Se evaluează şi consemnează relaţiile cu aparţinătorii (susţinere, conflicte etc), tiparele de comunicare, persoanele cu risc de decompensare emoţionala din familie.
 • Sunt consemnate în planul de îngrijire obiective şi acţiuni privind aspectele psiho-emoţionale.
 • Întreg personalul clinic este instruit în modele de comunicare empatică şi suport emoţional şi poate construi o relaţie terpeutică cu pacientul şi aparţinătorii şi gestiona situaţiile cotidiene.
 • Pe parcursul activităţii profesionale, personalul clinic beneficiază semestrial de o zi de training în comunicare şi trimestrial de o jumatate de zi de autodezvoltare (recunoaşterea şi gestionarea reacţiilor emoţionale la pierdere şi moarte).
 • Pentru a realiza o comunicare de bună calitate, pe parcursul internării se organizează întâlniri cu familia, pacientul şi membrii echipei interdisciplinare pentru a clarifica nevoia de informare, temerile, obiectivele îngrijirii, planificarea externării şi îngrijirii ulterioare.
 • Serviciile de suport spiritual / religios sunt esenţiale în îngrijirea pacienţilor şi familiilor pentru a face faţă efectelor bolii incuabile grave, decesului şi doliului.
 •  Explorarea dimensiunii spirituale şi religioase se face de la internare şi pe tot parcursul îngrijirii şi se documentează. În cadrul evaluării spirituale se identifică apartenenţa religioasă, preferinţele, credinţele, practicile şi ritualurile pacientului şi ale familiei.
 • Serviciile de îngrijire spirituală sunt asigurate de preoţi, clerici şi coordonatori de asistenţă spirituală
 • Pacienţii au acces la preoţi, pastori, clerici aparţinând propriei lor religii. Pacientul şi familia pot aduce propriile obiecte ce ţin de tradiţiile lor religioase.Pacientul şi familia au acces la ritualuri religioase conform confesiunii.
 •  Îngrijirea paliativă a pacienţilor şi a familiilor acestora constituie o muncă solicitantă în plan fizic, psihic şi spiritual pentru personalul multidisciplinar şi voluntari.
 • Ingrijirea ppersonalului multidisciplinar şi a voluntarilor care oferă aceste servicii este o componentă esenţiala a îngrijirii paliative.
 • Fiecare serviciu de îngrijiri paliative are politici şi programe care vizează menţinerea sănătăţii ocupaţionale a personalului/voluntarilor.
 •  In repartizarea individuală şi pe echipă a cazurilor, se iau în considerare atât numărul lor (în funcţie de tipul şi aria de acoperire a serviciilor) complexitatea situaţiei, cât şi programul de lucru, în vederea prevenirii suprasolicitării.
 • Personalului şi voluntarilor li se asigură pregătire iniţială şi educaţie continuă pentru a putea recunoaşte situaţiile dificile, limitele personale, pentru utilizarea strategiilor de adaptare adecvate şi apelarea la sprijin, atunci când este necesar.
 • Sprijinul personalului se face prin diferite metode şi poate fi de ordin fizic, emoţional, spiritual şi social, formal/informal, intern/extern, supervizare. De ex. grupuri de sprijin, consiliere individuală şi de grup, evenimente sociale, practicarea unor tehnici de relaxare etc.
 • Serviciul de îngrijire paliativă asigură acces la mentoring, supervizie clinică, intervizie personală şi de grup, iar aprecierea managerială periodică a personalului vizează şi menţinerea motivaţiei şi a satisfacţiei în muncă.
 • Boala progresivă cu înrăutăţirea simptomelor şi/sau a valorilor analizelor şi/sau scăderea statusului funcţional şi/sau evidenţa bolii metastazice, în mod particular creierul;
 • Stadiul final la diagnosticul iniţial;
 • Scăderea greutăţii cu 5% sau mai mult în ultimele 3 luni în timpul unei boli progresive cu/sau disfagie ireversibilă;
 • Prezenţa co-morbidităţilor severe, ducând la o speranţă de viaţă de12 luni sau mai mică: boala cronică obstructivă pulmonară, insuficienţa cardiacă congestiva, afectiuni neurologice (AVC, SAL, SM), insuficienţă renală, insuficienţă hepatica, tumori (maligne si non-maligne);

Spitalul Ilisesti isi defineste ca grup tinta pentru internarea in compartimentul ingrijiri paliative, din categoria potentialilor beneficiari, pacientii cu:

 1. Cancer in stadii avansate alte boli non-maligne, in mod particular:

 • Boala progresivă cu înrăutăţirea simptomelor şi / sau a valorilor analizelor şi

/sau scăderea statusuluI funcţional şi/sau evidenţa bolii metastazice, în mod particular

creierul.

 • Stadiul IV la diagnosticul iniţial;
 • Stadiu III cu efuziune pleurala sau
 • Stadiul II cu declin continuu al pacientului, în ciuda terapiei definitive

2.Statusul de Performanţă Karnofsky < 70 sau PAPS < 70%

3. Simptomatologie necontrolata:

– Durere

– Dispnee

– Hemoptizie

– Sindrom de venă cavă superioară

– Limfangită carcinomatoasă

– Pneumonie recurentă (două sau mai multe episoade în 3 luni)

-Greturi, varsaturi, constipatie, diaree etc.

4.Valori de laborator anormale ale hemoleucogramei, ureei, creatininei, calciului, albuminei, etc (in contextual unei boli cronice, progresive, limitatoare de viata)

5. Scăderea greutăţii cu 5% sau mai mult în ultimele 3 luni în timpul unei boli

Progresive sau disfagie ireversibilă sau scăderea apetitului

6.Prezenţa co-morbidităţilor severe, ducând la o speranţă de viaţă de 6 luni sau

mai mică, incluzând, fără a se limita la:

– Boalacronică obstructivă pulmonară, alte boli cronice progresive pulmonare, cu prognostic limitat

– Insuficienţa cardiaca congestiva, alte boli cardiovasculare cu simptomatologie necontrolata sau in stadiul decompensat

– Boli neurologice (accident vascular cerebral sechelar,scleroza amiotrofica cerebrala, scleroza in placi)

– Boli renale (ex.Insuficienţă renală cronica dializabila)

– Boli digestive: boli de ficat (ex. Insuficienţă hepatică conica); ascita refractara la tratament; peritonite bacteriene spontane

– SIDA

– Demenţa

– Atac cerebral, coma

7.Boalarecurentă după chirurgie /radiaţii /chimioterapie.

8.Handicap nutriţional critic, evidenţiat prin:

• Inghiţire insuficientă

• Scăderea continuă a greutăţii

• Deshidratare sau hipovolemie

• Absenţa metodelor de hrănire artificială

9.Complicaţii ameninţătoare de viaţă

• Pneumonie de aspiraţie / recurentă

• Infecţie a tractului urinar superior

• Stare septică

• Febrăre curentă după terapie cu antibiotic

 • Multiple escare de decubit, in spacial gradele 3 si 4
 • Dispnee semnificativa de repaus; necesitatea efectuarii oxigenoterapiei

10. Imposibilitatea ingrijirii la domiciliu; Respite pentru membrii familiei

11.Necesitatea efectuarii unor manevre dificile: sondaje diverse, ingrijire fistule, stome, tumori exulcerate/suprainfectate sau cu risc hemoragic, efectuare pansamente laborioase etc.