PACIENȚI

Actele necesare pentru internare sunt:

 • Buletin de identitate/Carte de identitate
 • Bilet de trimitere de la un medic specialist sau medic de familie aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu menţiunea trimiterii către „îngrijri paliative”
 • Dovada calităţii de asigurat (adeverinţă de la locul de muncă, adeverinţă de elev sau student, cupon de pensie sau adeverinţă de la casa de asigurări, dovada de co-asigurat)
 • Copie după documentaţia medicală din care să reiasă diagnosticele, explorările efectuate, etc.

IMPORTANT

Spitalul Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilişeşti este un spital privat pentru adulţi şi nu este un spital de urgenţă.
Internările se efectuează doar în baza programării la numerele de telefon afişate, după primirea avizului pentru internare de la medicul coordonator în baza consultării pacientului şi/sau a dosarului medical al acestuia.
În cazul în care solicitările pentru internare depăşesc numărul de paturi disponibile ale spitalului, se va realiza o LISTĂ DE AŞTEPTARE.
PRIORITATEA în realizarea internărilor va respecta ordinea cronologică a adresării, cât şi gradul de severitate a patologiei şi va fi realizată de către medicul coordonator.
Pacientul va achita o plată pentru condiţiile hoteliere deosebite de confort şi îngrijire şi pentru eventualele servicii medicale suplimentare efectuate.
Detalii despre tarife şi calculul estimativ pentru un episod de internare se pot obţine la recepţia Spitalului.

Programări pentru internare:

Program de lucru L-V : 10- 16

Telefoane mobil: 0740 130 2890746 102 090 și 0722 317 669

Telefon fix: 0230 245.157

 

  Drepturile pacientului:

 1. Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.
 2. Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale.
 3. Pacienţii  au  dreptul  de  a  cunoaşte  identitatea,  statutul  profesional  şi calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.
 4. Dreptul  de  a  fi  informaţi  în  legătură  cu  starea  sănătăţii  lor,  cu procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii.
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte  limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor  activităţi de cercetare /învăţământ care implică persoana sa.
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.
 8. Când  pacienții sunt incapabili să-şi exprime voința şi este necesară intervenţia  medicală de urgență consimţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consimţământului.
 9. În cazul pacienților fără  discernământ, consimțământul este exprimat în scris de  aparținătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul  pentru asistenţa personală, siguranţa şi confortul său.
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa.
 12. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său.
 13. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase.
 14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 15. Pacienții au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informaţi asupra rezultatului.
 16. Dreptul la îngrijirea cu respect şi consideraţie faţă de valorile, convingerile şi intimitatea pacientului.

 Obligațiile pacientului:

 1. Odată internat, sunteţi obligat să purtati pe  durata  internării ținuta  regulamentară  de  spital personală. Veţi face duş imediat ce sunteţi internat.
 2. Spitalul dispune de condiţii pentru păstrarea unei igiene corporale – vă rugăm, folosiţi-vă de această oportunitate!
 3. Nu părăsiţi unitatea sanitară fără acordul medicului.
 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului. În interesul sănătăţii Dvs. faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat!
 5. Respectaţi Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului.
 6. Vă rugăm să  respectaţi unitatea sanitară  şi  sa aveţi  o atitudine  civilizată  faţă de personalul  medical şi de  îngrijire,  precum şi faţă de ceilalți pacienți.
 7. Vă rugăm să respectaţi programul de linişte între orele 2200 – 0630 şi să păstraţi curățenia în incinta spitalului.
 8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secției şi spitalului.
 9. Vă rugăm să respectaţi toate acţiunile privind igiena şi curăţenia care  se desfăşoară în spital, inclusiv în saloane (activitatea infirmierelor începe la ora 630). Vă rugăm să permiteţi aerisirea saloanelor de cel puţin 2 ori pe zi si ori de câte ori este nevoie.
 10. Vă rugăm să respectaţi programul de servire a mesei.
 11. Vă rugăm să păstraţi alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).
 12. Vă rugăm să evitaţi  convorbirile  telefonice  după  orele  2200,  acestea  putând  fi efectuate numai în cazuri de strictă necesitate.
 13. Vă rugăm să vizionaţi programele TV fără a deranja ceilalţi pacienţi.
 14. Vă rugăm să achitaţi contravaloarea serviciilor deosebite de cazare şi masă conform tarifelor afişate.
 15. Respectaţi programul de vizită : Luni- Vineri 1400-1900; Sâmbătă- Duminică 1000-1900.
 16. Folosiţi toate facilităţile  din unitatea sanitară  cu  responsabilitate  şi atenţie, în caz  contrar, puteţi suporta contravaloarea eventualelor defecţiuni.