Pacienti

Conditii de internare

Admiterea pacienţilor pentru spitalizare  se face pe bază de programare, în ordinea solicitărilor şi în urma avizului medical al Directorului Medical de îngrijiri Medicale Paliative, pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist. Documentarea criteriilor de selecţie pentru fiecare caz în parte, oncologic sau non-oncologic, se face pe baza dosarului medical al pacientului şi a examinării acestuia. Durata de spitalizare în spitalul nostru nu este predefinită, ci depinde exclusiv de starea pacientului si de decizia acestuia sau a familiei.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pacienților nostrii, spitalul dispune de ambulanță proprie autorizată pentru transport fie pentru protocolul de internare/externare.

Protocolul de internare presupune următorii pasi:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, cu precizarea că trimiterea trebuie făcută către un spital de boli cronice pentru internare având ca diagnostic o boală cronică. Nu este necesară precizarea numelui spitalului, deși nu este nici incorect dacă se trece pe trimitere.
 2. Scrisoare medicală din care să rezulte bolile pacientului precum și schema de tratament pe care o urmează și alte documente medicale recente ale pacientului.
 3. Obiectele de igienă personale și pijamale pentru spital.
 4. Tratamentul medicamentos achiziționat anterior internării, pe bază de rețetă compensată pentru bolile cronice de care suferă.

NU SE ADMIT ALIMENTE ADUSE DE CĂTRE APARȚINĂTORI.

Pacienților le este servită hrană de calitate și îndestulătoare așa încât nu este nevoie de alimentație suplimentară. Sunt admise doar fructele care se pot mânca in ziua vizitei.

INTERNĂRILE PACIENȚILOR ASIGURAȚI

Pentru pacienții cronici care vin la internare prin decontare de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), durata medie de internare este de 11 zile. Pentru pacienții care se internează pe secția de Îngrijiri paliative, durata medie de internare este de 15 zile.

INTERNĂRILE LA CERERE

Pentru pacienții neasigurați, sau care vin la internare fără decontare de la CJAS și care suportă personal cheltuielile de spitalizare, durata de internare este cea dorită de pacienți.

Admiterea de noi pacienţi se face numai la eliberarea unui loc / pat, iar in acest scop se pot realiza liste de aşteptare.

Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

Acte necesare pentru internare

Informatii importante contractare CJAS Suceava

Drepturile și obligațiile pacientului

Regulament de ordine interioara pentru pacienti

Art.1 Pacienții vor lua la cunoștință Regulamentul de ordine interioară și se vor angaja să-l respecteprin semnarea consimțământului informat din foaia de observație.

Art.2 Regulamentul de ordine interioară a pacienților cuprinde obligațiile acestora în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:

– Prezentarea tuturor actelor la internare. Documentele trebuie să ateste calitatea de asigurat și trimiterea pentru internare efectuată de către medicul de familie sau medicul specialist

– Preluarea hainelor și încălțămintei de stradă de către aparținători, ori predarea acestora la infirmiere, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării

– Să ia la cunoștință, să înțeleagă și să respecte tratamentul medical explicat de către medicul curant, pe care și-l asumă prin semnătură pe consimțământul informat din foaia de observație

– Informarea imediată a personalului medical în legătură cu orice modificare apărută în evoluția stării sale de sănătate

– Respectarea conduitei terapeutice, a manevrelor medicale, cooperarea la tratament

– Procurarea de medicamente din afara spitalului este permisă doar cu acceptul medicului curant

– Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalul medical și nemedical din intituție și sunt obligați să păstreze curățenia saloanelor, culoarelor, grupurilor sanitare, să se preocupe de realizarea igienei corporale, de păstrarea liniștii în perioadele de odihnă

– Folosirea telefonului mobil este interzisă pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă

– Pacienții sunt obligați să respecte programul de masă

– Nu sunt admise alimente din afara unității spitalicești cu excepția fructelor într-o canitate limitată, care pot fi mâncate în cel mult două zile de către pacient

– De asemenea sunt interzise introducerea și consumul de băuturi alcoolice , fumatul și jocurile de noroc

– Pacienții trebuie să respecte regulile în legătură cu efectuarea vizitelor și achitarea serviciilor de plată

– Pacienții trebuie să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, inventarul salonului sau a secției și folosirea cu grijă a utilităților aflate la dispoziția sa, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse – personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi

– Pacienții trebuie să aibă o comportare corectă în relațiile cu ceilalți bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniștii și orice manifestare necuviincioasă. Orice nemulțumire va fi adusă la cunoștința asistentei de salon, medicului curant sau directorului, care sunt obligați să asculte și să rezolve orice plângere.

Durerea cronica – elemente principale de lupta impotriva acesteia

Chestionar de satisfactie

Stimată doamnă/domn
În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilisesti, Suceava și a creșterii calității acestora, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.
Chestionarul este anonim. Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale. Informaţia obţinută nu va fi asociată cu dumneavoastră.
Vă rugăm să fiți sinceri și să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs.

Chestionar de satisfacție

La Spitalul Ilişeşti, admiterea pacienţilor pentru spitalizare se face pe bază de programare, în ordinea solicitărilor și în urma avizului medical al șefului Secției Îngrijiri Paliative, pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist. Documentarea criteriilor de selecție pentru fiecare caz în parte, oncologic sau non-oncologic, se face pe baza dosarului medical al pacientului şi a examinării acestuia.
Durata de spitalizare în Spitalul Ilişeşti nu este predefinită, ci depinde exclusiv de starea pacientului şi de decizia acestuia sau a familiei. Admiterea de noi pacienţi se face numai la eliberarea unui loc / pat, iar în acest scop se pot realiza liste de aşteptare.

Investigatii si tratamente care sunt decontate de catre Casa de Asigurari

 Pacientii beneficiaza in baza biletului de trimitere de internare continua in cadrul compartimentelor:
 • Ingrijiri paliative
 • Recuperare medicala neurologica
 • Recuperare medicala ortopedie – traumatologie

Investigatiile si tratamentele specifice specialitatilor ingrijiri paliative si recuperare medicala neurologica si recuperare medicala ortopedie – traumatologie sunt gratuite, prin urmare NU SE PERCEPE COPLATA.

Pacientii internati in cadrul spitalului au obligatia in baza contractului de prestari servicii medicale incheiat intre beneficiar si SC Servicii Paliative SRL, de a achita o taxa reprezentand contravaloarea  serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort.

Valoarea taxei reprezentand contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort 80 – 130 RON/zi.

Procesul de îngrijire

Pacienţii internaţi beneficiază de servicii medicale, nursing, psihosociale şi de asistenţă spirituală, planul de îngrijire fiind bazat pe o evaluare comprehensivă şi interdisciplinară a pacientului şi familiei. Evaluarea iniţială şi ulterioară sunt realizate prin intervievarea pacientului şi familiei, revizuirea documentelor medicale, examinare şi evaluare clinică şi paraclinică pentru documentarea diagnosticului complet, stadiului bolii, prognosticului,  a tarelor asociate, simptomelor fizice şi psihologice, statusului funcţional, mediului sociocultural şi spiritual de provenienţă.

Sunt de asemenea evaluate aşteptările pacientului şi familiei referitoare la obiectivele îngrijirii, înţelegerea diagnosticului şi prognosticului, preferinţa pentru locul îngrijirii.

Planul de îngrijire este bazat pe nevoile, obiectivele şi valorile exprimate de pacient şi familie, şi elaborat sub îndrumarea profesioniştilor din domeniu.

Tuturor pacienţilor li se asigură controlul durerii şi al altor simptome asociate bolii.

Membrii echipei interdisciplinare evaluează iniţial şi pe parcurs nevoile psihoemoţionale ale pacientului şi familiei, le identifică, discută şi formulează obiective şi acţiuni pentru planul unic de îngrijire.

Întreg personalul clinic este instruit în modele de comunicare empatică şi suport emoţional şi poate construi o relaţie terapeutică eficientă cu pacientul şi aparţinătorii şi gestiona situaţiile cotidiene.

Pe parcursul internării se pot organiza întâlniri cu familia, pacientul şi membrii echipei interdisciplinare pentru a clarifica nevoia de informare, temerile, obiectivele îngrijirii, planificarea externării şi îngrijirii ulterioare.

Nevoile sociale ale pacientului şi familiei sunt identificate în evaluarea interdisciplinară şi soluţionate, pe cât se poate de eficient, conform planului de îngrijire. Serviciile de suport spiritual / religios sunt esenţiale în îngrijirea pacienţilor şi familiilor pentru a face faţă efectelor bolii incurabile grave, decesului şi doliului. Pacienţii au acces la preoţi, pastori, clerici aparţinând propriei lor religii.

Specificul activităţii de îngrijiri paliative presupune o intensă activitate de nursing în îngrijirea bolnavului aflat în stadiul avansat/terminal al bolii: monitorizarea pacientului, administrarea de antalgice (incluzând opioide) pentru controlul durerii, îngrijirea stomelor, fistulelor, tumorilor exulcerate, escarelor, limfedemului, abordarea holistică integrând planurile fizic, psihic, social şi spiritual, cât şi comunicarea permanentă cu pacientul.

Din acest considerent, pentru a putea furniza servicii medicale de calitate, echipa de lucru multidisciplinară este formată din:

 • Medici de paliaţie
 • Asistenţi medicali
 • Infirmiere
 • Psiholog
 • Preot/ pastor, etc.
 • Kinetoterapeut.