Informatii importante contractare CJAS Suceava

SC SERVICII PALIATIVE SRL – Spitalul de îngrijiri paliative Ilișești este în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, conform contractului de furnizare servicii medicale spitalicești nr. S1.100.6 din 27.04.2018. PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/ compartimentului* Tarif maximal pe … Continue reading Informatii importante contractare CJAS Suceava