Informatii importante contractare CJAS Suceava

SC SERVICII PALIATIVE SRL – Spitalul de îngrijiri paliative Ilișești este în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, conform contractului de furnizare servicii medicale spitalicești nr. S1.100.6 din 27.04.2018.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE

Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/ compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2018 (lei) Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1.    Recuperare medicală – neurologie             1393 217,72 200
2.    Recuperare medicală – ortopedie şi traumatologie       1403 268,52 250
3.    Îngrijiri paliative                                   1061PAL 235,62 200

Descarca Lista cu toate tarifele de sistenta medicala