Informatii importante contractare CJAS Suceava

SC SERVICII PALIATIVE SRL – Spitalul de îngrijiri paliative Ilișești este în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, conform contractului de furnizare servicii medicale spitalicești nr. S1.100.6 din 27.04.2018.

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE

Nr. crt.Denumire secţie/compartimentCodul secţiei/ compartimentului*Tarif maximal pe zi de spitalizare 2018 (lei)Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1.Recuperare medicală – neurologie1393217,72200
2.Recuperare medicală – ortopedie şi traumatologie1403268,52250
3.Îngrijiri paliative1061PAL235,62200

Descarca Lista cu toate tarifele de sistenta medicala