Acte necesare pentru internare

Mod de accesare a serviciilor oferite de S.C. Servicii Paliative SRL – Spitalul de îngrijiri Paliative Ilișești > BI/CI pacient ce urmeaza a fi internat;> Biletul de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul de specialitate sau medicul de familie;> Cardul național de asigurări de sănătate sau adeverință eliberată de către CJAS care dovedește … Continue reading Acte necesare pentru internare