Servicii medicale oferite

La Spitalul Ilişeşti, admiterea pacienţilor pentru spitalizare se face pe bază de programare, în ordinea solicitărilor și în urma avizului medical al șefului Secției Îngrijiri Paliative, pe baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist. Documentarea criteriilor de selecție pentru fiecare caz în parte, oncologic sau non-oncologic, se face pe baza dosarului medical al pacientului şi a examinării acestuia.
Durata de spitalizare în Spitalul Ilişeşti nu este predefinită, ci depinde exclusiv de starea pacientului şi de decizia acestuia sau a familiei. Admiterea de noi pacienţi se face numai la eliberarea unui loc / pat, iar în acest scop se pot realiza liste de aşteptare.

Investigatii si tratamente care sunt decontate de catre Casa de Asigurari

 Pacientii beneficiaza in baza biletului de trimitere de internare continua in cadrul compartimentelor:
  • Ingrijiri paliative
  • Recuperare medicala neurologica
  • Recuperare medicala ortopedie – traumatologie

Investigatiile si tratamentele specifice specialitatilor ingrijiri paliative si recuperare medicala neurologica si recuperare medicala ortopedie – traumatologie sunt gratuite, prin urmare NU SE PERCEPE COPLATA.

Pacientii internati in cadrul spitalului au obligatia in baza contractului de prestari servicii medicale incheiat intre beneficiar si SC Servicii Paliative SRL, de a achita o taxa reprezentand contravaloarea  serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort. 

Valoarea taxei reprezentand contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort 80 – 130 RON/zi.

Procesul de îngrijire

Pacienţii internaţi beneficiază de servicii medicale, nursing, psihosociale şi de asistenţă spirituală, planul de îngrijire fiind bazat pe o evaluare comprehensivă şi interdisciplinară a pacientului şi familiei. Evaluarea iniţială şi ulterioară sunt realizate prin intervievarea pacientului şi familiei, revizuirea documentelor medicale, examinare şi evaluare clinică şi paraclinică pentru documentarea diagnosticului complet, stadiului bolii, prognosticului,  a tarelor asociate, simptomelor fizice şi psihologice, statusului funcţional, mediului sociocultural şi spiritual de provenienţă.

Sunt de asemenea evaluate aşteptările pacientului şi familiei referitoare la obiectivele îngrijirii, înţelegerea diagnosticului şi prognosticului, preferinţa pentru locul îngrijirii.

Planul de îngrijire este bazat pe nevoile, obiectivele şi valorile exprimate de pacient şi familie, şi elaborat sub îndrumarea profesioniştilor din domeniu.

Tuturor pacienţilor li se asigură controlul durerii şi al altor simptome asociate bolii.

Membrii echipei interdisciplinare evaluează iniţial şi pe parcurs nevoile psihoemoţionale ale pacientului şi familiei, le identifică, discută şi formulează obiective şi acţiuni pentru planul unic de îngrijire.

Întreg personalul clinic este instruit în modele de comunicare empatică şi suport emoţional şi poate construi o relaţie terapeutică eficientă cu pacientul şi aparţinătorii şi gestiona situaţiile cotidiene.

Pe parcursul internării se pot organiza întâlniri cu familia, pacientul şi membrii echipei interdisciplinare pentru a clarifica nevoia de informare, temerile, obiectivele îngrijirii, planificarea externării şi îngrijirii ulterioare.

Nevoile sociale ale pacientului şi familiei sunt identificate în evaluarea interdisciplinară şi soluţionate, pe cât se poate de eficient, conform planului de îngrijire. Serviciile de suport spiritual / religios sunt esenţiale în îngrijirea pacienţilor şi familiilor pentru a face faţă efectelor bolii incurabile grave, decesului şi doliului. Pacienţii au acces la preoţi, pastori, clerici aparţinând propriei lor religii.

Specificul activităţii de îngrijiri paliative presupune o intensă activitate de nursing în îngrijirea bolnavului aflat în stadiul avansat/terminal al bolii: monitorizarea pacientului, administrarea de antalgice (incluzând opioide) pentru controlul durerii, îngrijirea stomelor, fistulelor, tumorilor exulcerate, escarelor, limfedemului, abordarea holistică integrând planurile fizic, psihic, social şi spiritual, cât şi comunicarea permanentă cu pacientul.

Din acest considerent, pentru a putea furniza servicii medicale de calitate, echipa de lucru multidisciplinară este formată din:

  • Medici de paliaţie
  • Asistenţi medicali
  • Infirmiere
  • Psiholog
  • Preot/ pastor, etc.
  • Kinetoterapeut.