Drepturile și obligațiile pacientului

LEGEA drepturilor pacientului nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I:Dispoziţii generale Art. 1 În sensul prezentei legi: a)prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; b)prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, … Continue reading Drepturile și obligațiile pacientului