Conditii internare /externare

Procedura de internare

Admisia pacientilor eligibili în unitãtile cu paturi de ingrijiri paliative sau de recuperare medicala se face în baza programãrii, întrucât acestea nu functioneazã ca servicii de urgentã.

Internarea pacientului în unitãtile cu paturi de îngrijiri paliative sau de recuperare medicala va fi hotaratã de o comisie medicalã, care va documenta criteriile de selectie pe baza documentelor medicale si a chestionarului de nevoi de îngrijiri paliative in cazul internarii in compartimentul ingrijiri paliative.

Spitalul va avea definit în ROI criteriile de prioritizare a internarii în cazul existentei unei liste de asteptare.

      La intrarea în unitatea medicală pacientii se adresează Biroului internări, unde primesc toate îndrumările necesare.

      Pacienții sunt identificați verbal (pacienții sunt întrebați cum se numesc) și în baza unui act de identitate: C.I. sau B.I. sau Pașaport, după care sunt îndrumați către cabinetul medical unde au fost programați în prealabil.                                                                

Documente utilizate

FOCG

Bilet de trimitere

Registru internare pacienti

Resurse necesare

 • Resursele materiale: Calculatoare personale, birouri, rechizite, linie telefonica, retea infromatica, tipizate.
 • Resursele umane: Persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăzute în Fişa postului, ROI, ROF cu atribuţii stabilite bine definite pe tipuri de activităţi.
 • Resursele financiare:  Resursele financiare necesare implementării prezentei proceduri sunt stabilite prin bugetul spitalului

Modul de lucru

      Pentru internarea pacienților în Spital, acestia au nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, card de sanatate , CI, cupon de pensie sau adeverință de salariat, documente medicale care sa ateste bolile de care sufera si programare prealabila.

      Pacientul, după ce a fost consultat de către medicul de serviciu și i s-a acceptat internarea, se prezintă cu toate documentele la Biroul internări, urmând ca registratorul medical să înceapă procedura de deschidere a FO si contractului cu SIPI.

      Excepție: Dacă în momentul internării pacientul nu poate prezenta dovada de asigurat, aceasta poate fi prezentată pe parcursul spitalizării sau după externare (dar numai în luna în care pacientul a fost externat). Dovada de asigurat va fi inregistrată și atașată la FO, in situatia cand pacientul nu detine card de sanatate.

      Registratorul medical completează electronic FO în prezența pacientului cu urmatoarele date:

 • Nume, prenume;
 • Datele personale din CI/BI (serie, nr., data eliberarii);
 • Domiciliul stabil;
 • Număr de telefon;
 • Calitatea de asigurat;
 • Ocupația;
 • Nivel educational;
 • Datele medicului de familie emitent al biletului de trimitere (nume, prenume, cod parafă).
 • Introduce unitatea emitentă a biletului de trimitere;
 • Seria, numărul și data emiterii biletului de trimitere;
 • Medicul de familie/specialist (nume, prenume, cod parafă);
 • Diagnosticul de trimitere;
 • Detalii de examinare:
 • Introduce numele medicului care face internarea;
 • Diagnosticul de internare;
 • Motivul internarii (urgenta da/nu; acut/cronic);
 • Cod diagnostic OMS
 • Caracteristicile internării:
 • Compartimentul unde va merge pacientul;
 • Criteriul de internare;
 • Tipul internării;
 • Medicul curant;

      Apoi printează prima pagină a FO și se atașează împreuna cu biletul de  trimitere/internare și dovada de asigurat la restul formularelor care alcătuiesc FO.

      Pacientul validează cu cardul de sănătate prezența sa în spital sau, dacă nu este asigurat, va achita costurile internării.

      Pacientul achită diferența de confort hotelier conform hotărârilor interne, apoi – după ce i se înmânează bonul fiscal – este rugat să aștepte pentru a fi condus de catre o infirmieră la garderobă pentru a se schimba și a fi preluat la salon.

      Infirmiera vine la biroul internări, identifica pacientul, ia foaia de observatie din triaj si merge la garderoba.

      Pacientul este invitat la baie pentru a face dus si a se schimba de hainele cu care a venit.

      Hainele de strada ale pacientului sunt etichetate si asezate in dulap.

      Infirmiera impreuna cu pacientul se vor deplasa apoi catre compartimentul din spital in care pacientul trebuie sa fie internat si va preda pacientul asistentei de serviciu de la salonul repartizat de catre medic.

       In situatia in care pacientul este adus de ingrijitorul principal si nu este in starea fizica potenta sau este necooperant este dus dupa consultatie direct in salon si este imbaiat si instalat prin grija si supravegherea directa a asistentei de salon iar apartinatorul ramane la biroul internări pentru a finaliza actele de internare.

Procedura de externare

În cazul externării programate, bolnavul și aparținătorii sunt anunțați cu cel puțin 24 ore înainte de externare (la nr. de telefon consemnat în tabelul cu nr. de telefon ale tuturor pacientilor, afisat in sala de tratamente) de către asistenta șefă.

      În ziua externării, pacientul este scos din registrul intrări-ieșiri al secției și din foaia de alimentație zilnică. Asistenta medicală codifică procedurile medicale și totalizează materialele sanitare utilizate pe perioada spitalizării.

      Medicul curant codifică diagnosticul principal la externare, diagnosticele secundare și întocmește următoarele documente:

 • Epicriza foii de observație
 • Biletul de externare si scrisoarea medicala
 • Recomandarea pentru ingrijire la domiciliu/ingrijire paliativa la domiciliu, daca este cazul
 • Reteta la externare, daca este necesar
 • Recomandarea de dispozitive medicale, daca este cazul
 • Certificatul de concediu medical daca este cazul (la cerere –  se eliberază numai în baza unei adeverințe de la angajator)
 • Factura cu achitarea platilor restante pentru spitalizare (contravalarea serviciilor de confort sporit hotelier sau a serviciilor efectuate la cerere care nu au fost decontate prin asigurarea CAS).
 • Decontul de cheltuieli

      Se semneaza cu cardul externarea si toate celelalte documente. După ce primește documentele de externare și Fișa de înregistrare a bunurilor personale (care se găsește în FOCG), pacientul va primi si va verifica lucrurile personale in prezenta asist. sef  in baza tabelului intocmit la internare.

Externarea la cerere (voluntară)

            Solicitarea de externare voluntară făcută de către pacient/ reprezentant legal al pacientului, împotriva recomandărilor făcute de medicul curant, se completează de către cel care solicită externarea și are consemnat faptul că a fost informat că acest lucru poate avea repercursiuni asupra sănătății bolnavului, implicând chiar și eventuale riscuri vitale, că degrevează atât medicul curant cât și spitalul de orice răspundere ulterioară.

            Pacientul poate părăsi spitalul, la cerere, după ce în prealabil a fost încunoștiințat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate.

            Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul/ reprezentantul legal semnează in FOCG că a solicitat externarea.

            Şi în acest caz, pacientul / reprezentantul legal va primi documentaţia privind externarea, cu menţionarea în scrisoarea medicală/ biletul de ieşire că externarea s-a efectuat la cerere.

Externarea disciplinara

Sunt externați disciplinar pacienții recalcitranți, care refuză tratamentul sau comit acte de indisciplină/violenta asupra celorlalti pacienti sau asupra personalului spitalului. Externarea disciplinară se pune în practică numai în cazul în care viața pacientului este pusă în pericol prin intreruperea internarii.

Decizia externarii disciplinare revine medicului șef de secție.

Medicul curant consemnează în FOCG motivele externarii disciplinare.

Toate cazurile de externari disciplinare se vor analiza in cadrul proximei sedinte de Consiliu Medical.

În cazul pacienților decedați, contactarea telefonică a aparținătorilor este efectuată de către medicul curant/medicul de gardă, dupa un interval de minimum 2 ore de la consemnarea decesului in FO.