Chestionar de satisfacție

  Denumire spital: SPITAL DE INGRIJIRI PALIATIVE ILISESTI - SUCEAVA

  1. Când aţi intrat prima dată în această unitate ce impresie v-aţi făcut? Alegeţi trei cuvinte care descriu cel mai bine situaţia din acel moment din unitatea de primire.
  *) Bifaţi 1, 2 sau 3 în ordinea priorităţii.

  Cuvinte Ordinea priorităţii
  Curăţenie
  Lux
  Aglomeraţie
  Dezordine
  Mizerie
  Disciplină
  Linişte
  Sărăcie
  Altul 1

  Altul 2

  2. Situaţia din unitatea de primire, pe care tocmai aţi descris-o, v-a modificat starea de spirit? (bifaţi o singură variantă)

  DA NU
  M-a demoralizat
  Nu a avut niciun efect
  Mi-a ridicat moralul

  3. Cum aţi ajuns să apelaţi la internare pentru spitalul nostru? (bifaţi una din variantele de
  răspuns):

  a. V-aţi prezentat direct la camera de gardă
  b. Aţi avut trimitere de la medicul dumneavoastră de familie
  c. Aţi venit cu trimitere de la medicul de ambulator
  d. Aţi venit cu ambulanţa
  e. Altă situaţie

  4. Sunteţi la prima internare sau la o reinternare?

  a) Prima internare
  b) Reinternare

  În cadrul acestei internări, puteţi spune că:

  DA NU
  P1. Aţi fost primit cu amabilitate de la început?
  P2. Aţi fost condus la explorări?
  P3. Aţi făcut baie la internare?
  P4. Aţi fost informat pe înţelesul dvs. despre boală, tratament, risc operator, prognostic?
  P5. Aţi adus medicamente de acasă?
  P6. Aţi avut complicaţii post-operatorii?
  P7. Fiolele s-au deschis în faţa dvs.?
  P8. Aţi sesizat orice formă de condiţionare a îngrijirilor de care aţi avut nevoie?
  P9. Aţi simţit nevoia să recompensaţi prin diverse mijloace un cadru
  medical pentru a beneficia de mai multă atenţie din partea acestora?

  Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 calitatea serviciilor menţionate mai jos primite de către dvs.

  Serviciul
  1

  Total nesatisfăcător
  2

  Parţial nesatisfăcător
  3

  Nesatisfăcător
  4

  Bun
  5

  Foarte bun
  9

  Nu am beneficiat/ Nu am observat
  Atitudinea personalului la primire
  Atitudinea personalului pe parcursul şederii dvs. în unitate
  Îngrijirea acordată de medic
  Îngrijirea acordată de asistente
  Îngrijirea acordată de infirmiere
  Îngrijirea post operatorie şi ATI
  Calitatea meselor servite
  Calitatea condiţiilor de cazare – salon (dotare, facilităţi)
  Calitatea grupurilor sanitare (băi + WC)
  Curăţenia în ansamblu

  Ţinând cont de toate cele menţionate mai sus vă rugăm să ne spuneţi:
  Cât de mulţumit sunteţi/aţi fost?

  Foarte nemulţumit Parţial nemulţumit Nemulţumit Parţial mulţumit Foarte mulţumit


  Dacă ar fi să aveţi nevoie de un serviciu medical disponibil în această unitate v-aţi întoarce aici?

  Sigur NU Mai degrabă NU Poate da/ Poate nu Mai degrabă DA Sigur DA


  Dacă un apropiat, un prieten sau altă persoană ar avea nevoie de un serviciu medical despre care ştiţi că este disponibil aici, i-aţi recomanda să vină?

  Sigur NU Mai degrabă NU Poate da/ Poate nu Mai degrabă DA Sigur DA


  După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv care vă vine în minte?/Ce v-a plăcut cel mai mult?

  Dar negativ?/Ce nu v-a plăcut?

  Elemente de socio-demografie (selectați situaţia care vi se aplică)

  D1. Sexul
  Masculin

  Feminin

  D2. Vârsta

  < 20 de ani

  20 – 29 ani

  30 – 39 ani

  40 – 49 ani

  50 – 59 ani

  60 – 69 ani

  70 ani şi peste

  D3. Mediul de rezidenţă

  Urban

  Rural

  D4. Ultima şcoală absolvită

  Primară (1- 4 clase)

  Gimnazială (5 – 8)

  Liceu

  Facultate

  D5. Starea civilă

  Căsătorit

  Necăsătorit

  Concubinaj

  Văduv

  Divorţat

  NOTĂ:
  Colectarea informaţiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.