NOU! SERVICIUL DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE LA DOMICILIU (IPD)

1 Serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu asigura îngrijirea de tip holistic, în echipa interdisciplinara a pacientilor cu nevoie de ingrijire paliativa la domiciliul acestora.

2 Serviciul dispune de o încăpere distinctă situate în cadrul imobilului Spitalului Ilisesti a Servicii Paliative SRL, cu acces direct din exteriorul clădirii, dedicată în mod exclusiv activității de coordonare (dispecerat, depozitare materiale sanitare etc.) pentru activitatea de îngrijiri paliative la domiciliu, care respectă toate normativele în vigoare pentru desfășurarea acestui tip de activitate.

3 Resursele umane sunt alocate in mod distinct acestui serviciu.

4 Drepturile si obligatiile persoanelor care deservesc activitatea de IPD sunt aceleasi cu cele stipulate în cazul personalului care deserveste activitatea in cadrul spitalului.

5. Populația deservită: pacienți adulți, cu boli cronice, progresive, limitatoare de viață, cu prognostic limitat, oncologice și non- oncologice.

6. Instrumente și protocoale de lucru utilizate:

a. scale validate internațional pentru evaluarea: durerii, a statusului de performanță, a prognosticului, a nevoii de îngrijire paliativă

b. protocoale pentru managementul principalelor simptome și al altor probleme specifice întâlnite în îngrijrea paliativă: durere, greață și vărsături, constipație, diaree, dispnee, prurit, ocluzie intestinală, starea terminală, comunicarea diagnosticului și a prognosticului, convulsii, anxietate, depresie, hemoragie, hipercalcemie, sindrom de compresiune medulară, sindrom de venă cavă inferioară.

7. Întreaga activitate în furnizarea IPD va respecta principiile de bună practică în îngrijirea paliativă, respectarea drepturilor pacientului și a familiei acestuia, confidențialitatea și autonomia acestora în luarea deciziilor.