Structura aprobată a spitalului

Compartiment Ingrijiri Paliative – 34 paturi

Compartiment Recuperare medicala neurologica – 7 paturi

Compartiment Recuperare medicala Ortopedie – Traumatologie -7 paturi

Sala de tratamente

Cabinet de consultaţii

 Baza tratament BFT

Serviciile medicale oferite

Îngrijirea paliativă presupune aplicarea tuturor intervenţiilor paliative adecvate, care includ terapii etiopatogenice a bolii cum ar fi: chirurgia, radioterapia, chimioterapia, tratamentele hormonale etc. Scopul ultim al tuturor acestor intervenţii este reabilitarea pacientului la maximum posibil şi asigurarea unei cât mai bune calităţi a vieţii.
Avantajele relative ale abordărilor îngrijirii, atât cele de modificare a bolii cât şi cele simptomatice, trebuie evaluate la nivelul fiecărui individ şi la intervale frecvente, pentru a se putea implementa schemele adecvate de tratament.

A. Criterii de internare pentru ingrijiri paleative

I. Boli oncologice (cancere)

Vor fi consideraţi beneficiari eligibili pacienţii cu cancer stadiul 3-4 conform următoarelor criterii:
1. Boala progresivă cu înrăutăţirea simptomelor şi / sau a valorilor analizelor şi /sau scăderea statusului funcţional şi/sau evidenţa bolii metastazice, în mod particular creierul.
2. Stadiul IV la diagnosticul iniţial
    Stadiul III cu efuziune pleurală sau
    Stadiul II cu declin continuu al pacientului, în ciuda terapiei definitive
3. Statusul de Performanţă Karnofsky < 70 sau PAPS < 70%
4. Simptomatologie:

 • Durere
 • Dispnee
 • Hemoptizie semnificativă
 • Sindrom de venă cavă superioară
 • Limfangită carcinomatoasă
 • Pneumonie recurentă (două sau mai multe episoade în 3 luni)

Pacienţii care acuză orice simptom cu intensitate >6/10 SAV (SAV = scara analog vizuală, unde 1 = simptomul cel mai puţin intens, iar 10 = simptomul cel mai intens,” inimaginabil”de intens) reprezentând o urgenţă în paliaţie.
5. Valori de laborator anormale:

 • LDH > de două ori decât normal
 • Albumina < 2,5
 • Calciu > 14

6. Scăderea greutăţii cu 5% sau mai mult în ultimele 3 luni în timpul unei boli progresive sau disfagie ireversibilă sau scăderea apetitului
7. Boala recurentă după chirurgie / radiaţii /chimioerapie
8. Prezenţa co-morbidităţilor severe, ducând la o speranţă de viaţă de 6 luni sau mai mică, incluzând, fără a se limita la:

 • Boala cronică obstructivă pulmonară (BPOC)
 • Insuficienţa cardiacă congestivă (ICC)
 • Boli neurologice (AVC = accident vascular cerebral, SAL = scleroza amiotrofică laterală, SM = scleroza multiplă)
 • Insuficienţă renală
 • Boli de ficat (Insuficienţă hepatică)
 • SIDA
 • Demenţă

II. Boli non oncologice

Scleroza amiotrofică laterală (SAL)
Pacientul prezintă progresie rapidă a SAL în ultimele 12 luni, evidenţiate prin:

 • Trecerea de la mobilitatea independentă la scaunul cu rotile sau imobilizarea la pat
 • Trecerea de la vorbirea normală la vorbirea abia inteligibilă sau chiar neinteligibilă
 • Trecerea de la alimentaţia normală la cea păsată
 • Trecerea de la capacitatea de a desfăşura independent majoritatea sau chiar totalitatea activităţilor zilnice la nevoia majoră de asistenţă din partea îngrijitorului

Cel puţin una din următoarele condiţii trebuie să apară:
Capacitate redusă critic de a respira, evidenţiată prin:

 • Capacitate vitală (VC) mai mică cu 30% decât normal
 • Dispnee semnificativă la repaus
 • Necesită oxigen suplimentar la repaus
 • Pacientul refuză ventilaţia artificială

Handicap nutriţional critic, evidenţiat prin:

 • Inghiţire insuficientă
 • Scăderea continuă a greutăţii
 • Deshidratare sau hipovolemie
 • Absenţa metodelor de hrănire artificială

Complicaţii ameninţătoare de viaţă

 • Pneumonie de aspiraţie recurentă
 • Infecţie a tractului urinar superior (pielonefrită)

Febră recurentă după terapie cu antibiotice

Boală cardiovasculară

Pacientul prezintă:

 • Răspuns slab la tratamentul optim cu diuretice şi vasodilatatoare, incluzând inhibitori de ACE şi
 • Prezenţa simptomelor semnificative ale insuficienţei cardiace congestive la repaus şi clasificate de NYHA Clasa IV (incapacitatea de a desfăşura orice activitate fizică fără disconfort, simptome de insuficienţă cardiacă sau angină la repaus sau disconfort crescut la efort minim)

Documentaţie de suport:

 • Fracţie de ejecţie < 20%
 • Aritmii venticulare sau supraventriculare simptomatice rezistente la tratament
 • Istoric de stop cardiac sau resuscitare
 • Istoric de sincope inexplicabile
 • Embolie cerebrală de origina cardiacă
 • Concomitent boala HIV

Demenţă în ultimul stadiu

Pacientul are demenţă, care a evoluat la:

 • Stadiul 7 sau mai mult, conform Scalei de Evaluare Funcţionale
 • Incapacitate de mişcare fără asistenţă
 • Incapabil să se îmbrace fără asistenţă
 • Incapabil să se spele fără asistenţă
 • Incontinenţa urinară şi fecală, intermitentă sau constantă
 • Comunicare verbală fără sens, doar în fraze stereotipice, sau abilitatea de a vorbi este limitată la 6 sau foarte puţine cuvinte inteligibile

În ultimele 12 luni, pacientul trebuie să fi prezentat cel puţin una din următoarele condiţii:

 • Pneumonie de aspiraţie
 • Pielonefrită sau altă infecţie a tractului urinar superior
 • Septicemie
 • Multiple escare de decubit, gradul 3-4
 • Febră recurentă după terapie cu antibiotice
 • Incapacitate de a menţine suficiente lichide şi calorii cu pierderea a 10% din greutate în ultimele 6 luni sau albumină serică < 2.5 gm/dl

Boli ale ficatului (Insuficienţă hepatică)

Pacientul prezintă:

 • Timpul de protrombină (TP) mai mare cu 5 secunde peste control sau International Normalized Ratio (INR) >1.5
 • Albumină serică <2.5 gm/dl şi una sau mai multe din următoarele condiţii:
  • Ascită, refractar la tratament sau pacient necooperant
  • Peritonite bacteriane spontane
  • Sindrom hepatorenal; creşterea creatininei şi BUN; oligurie {< 400 ml/zi}; concentraţia de sodium din urină < 10 mEq/l; ciroză şi ascită
  • Encefalopatie hepatică, refractar la tratament sau pacient necooperant
  • Sângerare varicoasă recurentă, în ciuda terapiei intensive

Documentaţie de suport:

 • Malnutriţie progresivă
 • Deteriorarea masei musculare cu scăderea forţei şi a rezistenţei
 • Alcoolism activ continuu (>80 gm etanol/zi)
 • Carcinom hepatocelular
 • Hepatită B pozitiv

Scleroză multiplă

Pacientul prezintă:

 • Handicap nutriţional critic evidenţiat de:
  • Administrare orală insuficientă de alimente şi lichide pentru a-l menţine în viaţă
  • Pierdere continuă în greutate
 • Progresie rapidă a bolii sau complicaţii în ultimele 12 luni, evidenţiate prin:
  • Trecerea de la mobilitate independentă la scaunul cu rotile sau imobilizarea la pat
  • Trecerea de la vorbirea normală la vorbirea abia inteligibilă sau chiar neinteligibilă
  • Trecerea de la alimentaţia normală la cea pasată
  • Trecerea de la capacitatea de a desfăşura independent majoritatea sau chiar totalitatea activităţilor zilnice la nevoia majoră de asistenţă din partea îngrijitorului
 • Complicaţii ameninţătoare de viaţă în ultimele 12 luni evidenţiate de una sau mai multe dintre următoarele manifestări:
  • Capacitatea de a respira deteriorată critic
  • Dispneea în repaus
  • Nevoia de suplimentare a oxigenului în repaus
  • Pacientul refuză ventilaţia
  • Pneumonie de aspiraţie recurentă (cu sau fără intubare)
  • Infecţia tractului urinar superior (pielonefrită)
  • Starea septică
  • Febră recurentă în urma terapiei cu antibiotice
  • Escare de decubit de gradul 3 sau 4

Boala Parkinson

Pacientul prezintă:

 • Handicap nutriţional critic evidenţiat prin:
  • Administrarea orală insuficientă de alimente şi lichide pentru a-l menţine în viaţă
  • Pierdere continuă în greutate
  • Deshidratare sau hipovolemie
  • Absenţa metodelor de hrănire artificială
 • Evoluţia rapidă a bolii sau complicaţii în ultimele 12 luni, evidenţiate prin:
  • Trecerea de la mobilitate independentă la scaunul cu rotile sau imobilizarea la pat
  • Trecere de la vorbirea normală la vorbire abia inteligibilă sau chiar neinteligibilă
  • Trecere de la alimentaţia normală la cea pasată
  • Trecere de la capacitatea de a desfăşura independent majoritatea sau chiar totalitatea activităţilor zilnice la nevoia majoră de asistenţă din partea îngrijitorului

Simptome:

 • Dispnee in repaus
 • Nevoia de suplimentare a oxigenului în repaus
 • Pacientul refuză ventilaţia
 • Pneumonie de aspiraţie recurentă (cu sau fără intubare)
 • Infecţia tractului urinar superior (pielonefrită)
 • Stare septică
 • Febră recurentă în urma terapiei cu antibiotice
 • Escare de decubit de gradul 3 sau 4

Boli pulmonare

Pacientul prezintă:

 • Dispnee în repaus sau la efort minim, cu răspuns minim sau fără răspuns la bronhodilatatoare, având ca urmări scăderea capacităţii funcţionale, oboseala şi tusea
 • Evoluţia afecţiunilor pulmonare în stadiu terminal, puse în evidenţă de multiplele apelări ale serviciului de urgenţă sau spitalizările anterioare pentru infecţii pulmonare şi / sau insuficienţă respiratorie
 • Hipoxie, pusă în evidenţă de pO2 < 55 mmHg şi saturaţia de oxigen în sânge < 88% sau hipercapnie, pusă în evidenţă de pCO2 > 50 mmHg
 • Cord pulmonar şi insuficienţă cardiacă dreaptă subordonată afecţiunii pulmonare (ex: nesubordonată afecţiunilor cardiace de pe partea stângă sau valvulopatiei)
 • Pierderea progresivă în greutate, neintenţionată, mai mare de 10% din greutatea corpului, în ultimele 6 luniTahicardie de repaos > 100/mm

Boli renale

Pacientul prezintă:

 • Insuficienţă renală acută
 • Insuficienţă renală cronică
 • Pacientul nu urmează dializă
 • Eliminarea creatininei < 10 cc/min (< 15 cc/min în cazul diabeticilor ) sau
 • Creatinina serică > 8.0 mg/dl (> 6.0 mg/dl în cazul diabeticilor)

Documentaţie pentru suport:

 • Ventilaţia mecanică
 • Malignitatea (altor organe)
 • Boli pulmonare cronice
 • Boli cardiace în stadii avansate
 • Boli ale ficatului în stadii avansate
 • Starea septică
 • Imunodepresia/ SIDA
 • Albuminele < 3.5 gm/dl
 • Caşexie
 • Numărul trombocitelor < 25,000
 • Coagularea intravasculară răspândită
 • Sângerarea gastro-intestinală
 • Uremia
 • Oliguria (<400 cc/day)1
 • Hipercalemie refractară (>7.0), nu răspunde la tratament
 • Pericardita uremică
 • Sindromul hepato-renal
 • Supraîncărcarea netratabilă cu lichid

Atacul cerebral şi coma

Pacientului i se descoperă:

 • Atac cerebral hemoragic acut sau ischemic evidenţiat de:
 • Comă sau stare vegetativă persistentă, ca urmare a atacului cerebral, cu durată de peste 3 zile
 • Comă sau sedare severă, ca urmare a atacului cerebral survenit în urma insuficienţei de oxigen, însoţit de mioclonus sever, ce persistă peste 3 zile după evenimentul anoxic sau
 • Disfagie care împiedică ingerarea suficientă de alimente şi lichide pentru a menţine viaţa unui pacient care nu este hrănit şi hidratat artificial

Faza cronică a atacului cerebral hemoragic sau ischemic evidenţiată de:

 • Demenţa post atac cerebral de stadiul 7 sau mai mult, conform Scalei de Evaluare Funcţională (vezi demenţa)
 • Status de performanţă Karnofsky mai mic de 50%
 • Status nutriţional slab, indiferent dacă este sau nu hrănit artificial, însoţit de incapacitatea de a menţine suficient lichid şi suficiente calorii, cu o scădere în greutate de peste 10% în ultimele 6 luni şi albuminele serice < 2.5 gm/dl
  sau
 • Comă (orice etiologie) cu oricare trei dintre următoarele, în a treia zi de comă:
 • Răspuns cerebral anormal
 • Absenţa răspunsului verbal
 • Absenţa răspunsului la durere
 • Creatinina serică > 1.5 mg/dl

B. Criterii de internare pentru recuperare medicala

Pacienti diagnosticati cu una din urmatoarele afectiuni:
 • Sechele accident vascular cerebral (AVC)
 • Sechele traumatism cranio cerebral (TCC)
 • Boala Parkinson
 • Discopatie vertrebrala
 • Boala artrozica
 • Artroplastie sold
 • Artroplastie genunchi
 • Sechele posttraumatice membre superioare sau inferioare

Programul şi numerele de telefon pentru internări

 

Program  secretariat  L- V: 10-16
Program Vizită L- V: 13- 17
Program Vizită S- D: 13- 17
Telefon mobil: 0740 130 289, 0722 317 669
Telefon fix: 0230 245.157
Director Medical: 0746.102.090 (Program L-V: 10-16, S-D: 12-14)

Adresa de e-mail unde se pot face sesizări: office@spitalulilisesti.ro

 

Chestionar de satisfacție