Chestionar de satisfacție

1. Când aţi intrat prima dată în această unitate ce impresie v-aţi făcut? Alegeţi trei cuvinte care descriu cel mai bine situaţia din acel moment din unitatea de primire.
*) Bifaţi 1, 2 sau 3 în ordinea priorităţii.

Cuvinte Ordinea priorităţii
Curăţenie
Lux
Aglomeraţie
Dezordine
Mizerie
Disciplină
Linişte
Sărăcie
Altul 1

Altul 2

2. Situaţia din unitatea de primire, pe care tocmai aţi descris-o, v-a modificat starea de spirit? (bifaţi o singură variantă)

DA NU
M-a demoralizat
Nu a avut niciun efect
Mi-a ridicat moralul

3. Cum aţi ajuns să apelaţi la internare pentru spitalul nostru? (bifaţi una din variantele de
răspuns):

a. V-aţi prezentat direct la camera de gardă
b. Aţi avut trimitere de la medicul dumneavoastră de familie
c. Aţi venit cu trimitere de la medicul de ambulator
d. Aţi venit cu ambulanţa
e. Altă situaţie

4. Sunteţi la prima internare sau la o reinternare?

a) Prima internare
b) Reinternare

În cadrul acestei internări, puteţi spune că:

DA NU
P1. Aţi fost primit cu amabilitate de la început?
P2. Aţi fost condus la explorări?
P3. Aţi făcut baie la internare?
P4. Aţi fost informat pe înţelesul dvs. despre boală, tratament, risc operator, prognostic?
P5. Aţi adus medicamente de acasă?
P6. Aţi avut complicaţii post-operatorii?
P7. Fiolele s-au deschis în faţa dvs.?
P8. Aţi sesizat orice formă de condiţionare a îngrijirilor de care aţi avut nevoie?
P9. Aţi simţit nevoia să recompensaţi prin diverse mijloace un cadru
medical pentru a beneficia de mai multă atenţie din partea acestora?

Apreciaţi pe o scală de la 1 la 5 calitatea serviciilor menţionate mai jos primite de către dvs.

Serviciul
1

Total nesatisfăcător
2

Parţial nesatisfăcător
3

Nesatisfăcător
4

Bun
5

Foarte bun
9

Nu am beneficiat/ Nu am observat
Atitudinea personalului la primire
Atitudinea personalului pe parcursul şederii dvs. în unitate
Îngrijirea acordată de medic
Îngrijirea acordată de asistente
Îngrijirea acordată de infirmiere
Îngrijirea post operatorie şi ATI
Calitatea meselor servite
Calitatea condiţiilor de cazare – salon (dotare, facilităţi)
Calitatea grupurilor sanitare (băi + WC)
Curăţenia în ansamblu

Ţinând cont de toate cele menţionate mai sus vă rugăm să ne spuneţi:
Cât de mulţumit sunteţi/aţi fost?

Foarte nemulţumit Parţial nemulţumit Nemulţumit Parţial mulţumit Foarte mulţumit


Dacă ar fi să aveţi nevoie de un serviciu medical disponibil în această unitate v-aţi întoarce aici?

Sigur NU Mai degrabă NU Poate da/ Poate nu Mai degrabă DA Sigur DA


Dacă un apropiat, un prieten sau altă persoană ar avea nevoie de un serviciu medical despre care ştiţi că este disponibil aici, i-aţi recomanda să vină?

Sigur NU Mai degrabă NU Poate da/ Poate nu Mai degrabă DA Sigur DA


După toată această perioadă petrecută aici, care este lucrul pozitiv care vă vine în minte?/Ce v-a plăcut cel mai mult?

Dar negativ?/Ce nu v-a plăcut?

Elemente de socio-demografie (selectați situaţia care vi se aplică)

D1. Sexul
Masculin

Feminin

D2. Vârsta

< 20 de ani

20 – 29 ani

30 – 39 ani

40 – 49 ani

50 – 59 ani

60 – 69 ani

70 ani şi peste

D3. Mediul de rezidenţă

Urban

Rural

D4. Ultima şcoală absolvită

Primară (1- 4 clase)

Gimnazială (5 – 8)

Liceu

Facultate

D5. Starea civilă

Căsătorit

Necăsătorit

Concubinaj

Văduv

Divorţat

NOTĂ:
Colectarea informaţiilor pe baza prezentului chestionar se face cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.